O nás
Kde sídlíme
Něco z historie
Aktuality
Úřední deska
Střediska výchovné péče
Odloučené pracoviště DÚM
Legislativa
Roční zpráva
Kontakty
Fotky
 
Poděkování sponzorům
Nadace ČEZ
ZOO Ostrava
SAREZA Ostrava
FC Baník Ostrava
FC Vítkovice
HC Vítkovice
Magistrát města Ostravy
BONATRANS – Bohumín
Rádio ČAS
ČEZ Aréna
Textil VIKTOR – Bohumín
Hospůdka – DUKAN
SVĚT DÁRKŮ – fa p. Zvonařová
Fa STRUŽKA – Bohumín
Zlatnictví – OVÁDEK – Bohumín
Charakteristika DÚM

Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče v Ostravě je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s působností přesahující hranice regionu, přijímající ke zpravidla dvouměsíčním diagnostickým pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let, (případně do 19-ti let – v souladu se soudním rozhodnutím) dle § 2 odst.3, 4 a 5 a § 7 odst.1 zákona č. 109 „ O výkonu ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů“ a na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umisťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou, nebo výchovných ústavů s výjimkou dětí, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče.

Obsahové zaměření činnosti DÚM

Diagnostika a rozmisťování dětí
Metodická činnost
Záchytné pracoviště
Úsek vzdělávání dětí – diagnostické třídy
Úsek mimoučební výchovy a volnočasových aktivit