Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Diagnostika a rozmisťování dětí

Diagnostika a rozmisťování dětí

Poskytujeme služby dětem s rozvinutou poruchou chování na základě předběžného opatření, rozhodnutí o ústavní nebo ochranné výchově. Doba diagnostického pobytu činí zpravidla 8 týdnů.

V průběhu této doby probíhá komplexní multioborová diagnostika dítěte. Probíhají také diagnostické rady za přítomnosti etopeda, vychovatele, psychologa a sociální pracovnice, které hodnotí pobyt a směrují další práci s klientem, dochází také k pravidelným konzultacím s OSPOD a rodinou dítěte. Výsledkem je navržení dalších postupů v rozvoji dítěte (nařízení ústavní výchovy, přemístění do jiného zařízení, návrat do rodiny). Po celou dobu diagnostického pobytu je klient reedukován a vzděláván, je s ním pracováno i v rámci psychologické péče.